Creativiteit? Daarom!

Slim en creatief gaan hand in hand

Ons brein heeft power! Fantaseren, verbeelden, voorstellen, combineren en associëren. Het ervaren en ontwikkelen van je creatieve vaardigheden maakt je vindingrijker. Zo kun je kennis die je op andere vlakken hebt opgedaan optimaal benutten.

In een wereld waarin we allemaal over dezelfde kennis (kunnen) beschikken is juist het kunnen leggen van nieuwe verbanden een waardevolle eigenschap.

Creativiteit >

Creativiteit is meer dan alleen knutselen en kunst maken.

Creatieve vaardigheden kun je in alle onderdelen van je dagelijks leven toepassen. Van het vinden van een oplossing voor dagelijkse beslommeringen tot het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Kleine of grote problemen.

Creativiteit is iets wat ieder mens in zich heeft. Van nature. De een heeft misschien meer talent dan de ander, maar het is altijd iets dat je kunt ontwikkelen. We hoeven niet allemaal de nieuwe Picasso in spé te zijn om die natuurlijke vaardigheden te benutten. Je hoeft zelfs niet iets ‘moois’ te kunnen maken, of überhaupt iets te maken. Creativiteit is een proces, het laten ontstaan van iets nieuws, het hebben van ideeën. Hoe goed je bent in de uitvoering zegt niets over hoe creatief je bent.

Ons brein is er primair op gericht lineaire paden te bewandelen. Handig, want zo komen we ergens! Zo kunnen we kennis structureren, onderlinge afspraken maken, dingen automatiseren. De wereld overzichtelijker maken.

Creativiteit is juist afwijken van de lineaire paden. Ontdekken, experimenteren, uitvinden.

rechter hersenhelft >

Train je rechter hersenhelft! Eigenlijk: leer om hem meer in te zetten. We hebben geen twee afzonderlijk van elkaar werkende hersenhelften, die we los van elkaar inzetten bij verschillende taken. Dus geen cognitie in de linkerhersenhelft en creativiteit in de rechter. Creativiteit ontstaat niet in een specifiek hersengebied. Het is de verbinding en uitwisseling tussen de twee helften waardoor de interessante dingen ontstaan.

We gebruiken al onze zintuigen om de wereld te begrijpen en vorm te geven en mixen de kennis van verschillende bronnen met dingen die we hebben gezien of gehoord, onze emoties en onze verbeelding.

Ergens is een box >

Het grootste deel van een schooldag* besteden kinderen tijd aan de ontwikkeling van hun cogninitieve vaardigheden. Ze doen kennis op. Ze leren rekenen, lezen, geschiedenis, biologie en aardrijkskunde.

Bestaande kennis wordt overgedragen. Je leert wat iedereen moet weten. Hoe de wereld in elkaar steekt. Kennisoverdracht is gebaseerd op het reproduceren van kennis. Lessen worden getoetst en er wordt gemeten hoeveel je ergens van hebt opgestoken. Op school worden de fouten onderstreept en krijgen de goede antwoorden een krul. Er is vaak maar één antwoord goed. Zo sluipt er langzaam een lineaire denkwijze in.

Creatief is niet lineair. Het is een wirwar van paden en paadjes, hoekjes en gaatjes, afslagen en doodlopende wegen. In het creatieve proces neem je een andere aanvliegroute. Fouten horen daarbij, ze zijn een onderdeel van het proces. Soms loop je een onhandig paadje in, maar wie weet wat je daar vindt. Als je geen fouten mag of durft te maken ontstaat er nooit iets nieuws.

Kennis is goed! Natuurlijk! Ik ben zelf super nieuwsgierig. Hoe iets heet, hoe iets werkt, waar het voor dient, hoe ze het vroeger deden, waarom de dingen zijn zoals ze zijn, ik wil het allemaal weten.

Onderzoeken en inventariseren: pas als er een box is kun je eruit.

Kinderen geef ik een kader (een box) en daarna alleen maar vrijheid om daar de grenzen van op te zoeken. Om out-of-the-box te denken.

* Kennisoverdracht is een kerntaak van scholen. Op heel veel scholen is natuurlijk en gelukkig ook aandacht en tijd voor de creatieve ontwikkeling.

Picasso: ieder kind is een geboren kunstenaar, De moeilijkheid is er een te blijven als je groot bent.

Cursussen
Creatief denken

Out of the box

Brainstormen, associeren, niet oordelen, overeenkomsten zoeken, alternatieven bedenken. Vrijheid in denken. Lees meer >

Mash UP

Lekker vies worden

Oude kleren of een schort aan bij deze lessen! Meestal werken we met materialen waar je vies van wordt en dan wil je niet op je nieuwe trui hoeven passen. We gaan werken met papier mache, gips, vilt en verf. Lees meer>

Tekenlessen

Goed kijken

Tekenen begint bij goed kijken. Hoe ziet een bloem er nu eigenlijk precies uit? Uit welke basisvormen is een kat opgebouwd? Wat zijn de verschillende kleuren in een vlammetje? Goed kijken is leuk. Lees meer >